Multiplică-ți șansele de promovare

În societatea contemporană, cunoașterea a cel puțin două limbi străine a devenit o necesitate nedeclarată, dar asumată de majoritatea. În acest sens, sistemul educațional favorizează învățarea unor limbi de circulație internațională precum engleza, franceza sau germana, iar în mediul privat se optează pentru chineză sau arabă. Unul dintre principalele motive pentru care sunt urmate cursuri lingvistice de către copii și adulți deopotrivă este în strânsă legătură cu expectanțele unei evoluții pe scara socială și în carieră.

La nivelul mentalului colectiv se consideră faptul că un număr cât mai mare de limbi învățate crește exponențial beneficiile cursantului, oferindu-i șanse multiple. Cu toate că învățarea unor limbi străine la nivel de începător facilitează o serie de oportunități, pentru maximizarea și utilizarea în mediul profesional este necesară o cunoaștere aprofundată a limbii, cu precădere cunoașterea unui limbaj specializat.

Cursurile de limbaje specializate au rolul de a oferi suport persoanelor aflate în poziții cheie pentru a putea furniza informații cu cea mai mare precizie angajaților și echipei cu care lucrează, dar și pentru a comunica eficient cu parteneri, cliențiii sau investitorii străini. Ocuparea unor funcți de management sau conducere implică o responsabilitate dublă: atât față de compania pe ce care o reprezintă, cât și față de contactele pe care le menține în numele acesteia. Dacă te afli într-o astfel de situație, știi faptul că o poziție de felul acesta implică numeroase activități de relaționare în care o reprezentare precară poate duce la pierderi substanțiale. Stăpânirea unui limbaj de specialitate în domeniul de activitate are impact pozitiv asupra:

  • Carierei, fiind un punct important în procesul de promovare al unui angajat
  • Imaginii brandului care este reprezentat de angajat
  • Oportunităților venite din exteriorul companiei
  • Valorii și statutului pe care îl oferă angajatului

Dacă printre obiectivele profesionale se numără ocuparea unei funcții într-o companie care colaborează cu mediul internațional, cunoașterea la nivel avansat al unei limbi de circulație internațională sau a limbii vorbite în cadrul companiei nu mai este suficientă.

Fiecare domeniu are specificitatea sa, alături de o serie de cuvinte, structuri și însemne care constituie limbajul de specialitate folosit și cunoscut în special de angajații companiilor care activează în ramura economică. Mai mult decât atât, aplicarea în mod eficient a cunoștințelor crește de până la două ori mai mult șansele la angajare sau la promovare.

Implicațiile exercitării sarcinilor impuse de o funcție de conducere presupune abordarea în mod profesionist a oportunităților de parteneriate. Profesionalismul unei companii este transpus direct de către reprezentantul său aflat în poziții cheie care va trebuie să expună la cele mai înalte standarde imaginea companiei, iar lipsa unui  limbaj care să vină în ajutorul cunoștințelor sale defavoriza organizația. Accesarea unei poziții de conducere sau a cărei scop este relaționarea cu mediul străin impune o cunoaștere aprofundată a limbajului de specializare indiferent de sectorul de activitate sau domeniul în care activează.

Așadar, pentru a o bună reprezentare și pentru a livra servicii calitative este necesară învățarea limbajului specializat în limba de circulație a organizației și utilizarea acestuia la nivel intern și extern.

 

Referințe:

http://www.rosettastone.co.uk/lp/languages-and-careers/